Welcome to Innocate

Innocation is

Sundhedsinnovation og
Sundhedspædagogik

Jeg - Gitte Engelund - vil gerne byde dig indenfor i mit firma Innocate's univers med sundhedspædagogik, kreativitet, innovation og brugerinddragelse. Et univers fyldt med værktøjer og metoder, som kan styrke dine kompetencer og fremme borgerens ressourcer. Jeg vender ting på hovedet, udfordrer antagelser og hjælper dig med at få nye indsigter.

Book en gratis samtale med mig og få ny inspiration til at løse udfordringer i dit specifikke univers.

shape-1
kundelogo-960-960x55
shape-3-1

Sundhedspædagogisk inddragelse af brugerne

Alle mennesker er forskellige og har forskellige behov.

For at mennesker kan skabe forandringer og handle optimalt skal de mødes, hvor de er.

Hvor godt kender du din bruger?

Ønsker du at møde din bruger på en ny måde?

Faglig kompetenceudvikling skaber dialog og deltagelse

Nye kompetencer i innovativ sundheds-pædagogik giver nye muligheder til at kunne hjælpe andre.

Hvor dygtig sundhedspædagogisk er du/I egentlig?

Ønsker du at bliver endnu bedre til at skabe handlekompetente mennesker?

image-1
shape-5

Nye idéer er vigtige for forandring

Forandringer kræver nytænkning.

Innovativ sundhedspædagogik kan vende usikkerhed til ønsket handling.

Hvor effektivt kommer du fra gode idéer til handling?

Ønsker du sparring til at blive endnu bedre til at skabe sundhedspædagogisk forandring?

Skal jeg også hjælpe dig, dit team, din afdeling eller jeres organisation?

Dorte-Jeppesen-150x150-70x70

Dorte Jeppesen

Chefkonsulent

Region Hovedstaden har benyttet Gitte Engelund som underviser i to forskellige sundhedspædagogiske kompetenceudviklingsforløb. Et forløb med fokus på uddannelse i at bruge sundhedspædagogiske værktøjer fra Stenos værktøjskasse og bog ”I balance med kronisk sygdom”. Samt et forløb med patient empowerment hvor deltagerne har været undervist i brugerdreven innovation.

Gitte Engelund er vidende og kompetent, hun har en dynamisk undervisningsform og vi oplever hun er god til at implementere teori til praksis i undervisningen. Hendes kompetencer er baseret på et teoretisk forskningsgrundlag, og vi finder, at værktøjskassen til patientuddannelse giver vores personale den ønskede kompetenceudvikling.

Gitte har gode perspektiver på, hvordan man som professionel kan rumme dialogen med mennesker, der har det svært.

lise_jarnbye_01-150x150-70x70

Lise Jarnbye

Specialeansvarlig fysioterapeut

Med sundhedspædagogiske øjne og kreative metoder, har Gitte Engelund inspireret os til at komme på sporet i processen for at kunne udvikle et patientuddannelsesforløb.

Resultatet har været at vi som arbejdsgruppe, har fået et større visuelt overblik over alle de nødvendige elementer og mål for undervisningskonceptet. Som gruppe tænker vi nu mere ens om, hvad opgaven indeholder, og det giver et bedre udgangspunkt for processen.

Gitte er energisk, imødekommende og har en god indlevelsesevne i den arbejdsplads vi er, og opgaven har tydeligvis været omfattet af tid til forberedelse. Vi har på meget kort og intens tid, nået rigtig meget.

Cover_02

Her kan du få en gratis E-bog om sundhedspædagogik i praksis

..med 6 konkrete tips til at skabe mere deltagelse, dialog og handling i din undervisning

Og samtidig tilmelder du dig nyhedsbrevet , hvor jeg giver dig ny viden, tips, ideer, og tilbud om kurser direkte i din mailboks